• B562D405-2634-4AE8-B330-6109E8808258
 • 47A346FA-236D-498F-A929-4CF9BD12D12B
 • 517272F8-FC8A-4AB6-AED0-8B31007B2511
 • 38589577-A44A-4FE9-BCFC-6C895EC1B79B
 • 3703D01B-0804-44CB-AA3E-5401D4A050C5
 • F34D5689-DC6B-4B31-A4F7-FCFA6FD52F9A
 • 0E2789DB-6733-4A52-9BDD-F94015D3B9CE
 • CA66884C-F562-4063-9E8E-FB439919EB0C
 • 9E682B97-D1A0-4264-A6F8-E9CE8EA36DFA
 • F40FFDC5-F07A-4F7A-8076-951D388604CF
 • 57AA6B78-1573-44BF-9A9E-837BD02FF92E
 • 867160EC-1FA4-4330-82EF-8EF3C4F74B98
 • DFBE0CC0-A8BA-4787-8983-3670D95CAE92
 • 113AB389-08C6-4A24-9EDB-289508D030EB
 • 8FBCA9F3-10C1-4374-9BA8-92171F2A3B2A
 • 7506F9E4-C1A8-4936-B8FC-512A737483E6
 • CA48BEA3-EA51-4C0F-9E4B-FDA471EFEDCB
 • 3CDBA7F3-B422-4B5E-B852-C10FDB272B30
 • 60CD05EE-EBEB-4BA6-B5D4-0CC0B0E5B2B8
 • 0F37AAD5-4D68-4AC7-B3F9-9F5ADB4BFC9D
 • 27E798F7-8F42-4D78-9AA1-4D8B35727391
 • 0FE7CC0C-B1FE-4E32-B2BD-102486951AA0
 • CC34ECB3-F574-47D9-B817-F755F424DBB2
 • 4C90F94D-393F-4395-8B5F-0AA7E6C623C7
 • D63C2DB8-DB47-4F7B-8FDC-3BF84843B581
 • 96F37079-CD77-4FF2-A791-EE876D71EF7A
 • 42EFF46B-16A4-4482-BDC1-ADD69FF44CC6
 • 9F071DA5-6CC7-403B-A3C4-FFFEDAF32B0C
 • AF5759D9-F01F-44B2-8740-49CBA759DDE9
 • A06B25DC-46B4-4CF6-AC51-2DD0FD7F7EA7
 • 044DC3B9-D722-4F85-B840-ADE339053E61
 • 3BF97334-9737-4799-B7E8-67E091C25CC4
 • 48366B99-5900-49C2-91E0-E10641A291BF
 • 6B7F9D4E-208A-4457-980B-C0E1148AF102
 • 717608F8-FF15-4B94-B032-207B1502E62C
 • D98F04C5-0DB7-44BE-8588-5045E2902784
 • EF4E4638-D85D-4309-BED7-3B50A2CEF3D2
 • 662D3DE1-5578-4812-A24C-8899953D5564
 • 2E82883A-F0DD-4E51-961E-D2D5F551E3BB
 • BAC755DB-2C68-437B-BAA7-19846A9CB6F4
 • 9B22EB78-3B7D-4D9B-8A9C-9E28C7492C2C
 • F2B4722C-6E61-4B2F-B80F-336D2D5A2077
 • 945386B8-47E3-4D82-84F1-B61918E287B4
 • 6339B799-5FE0-4C28-ACD9-DD811BE07C36
 • AF68BFE4-7A31-4647-9112-304D7C08D29E
 • 3F3F5AFA-A173-4F3B-841A-E8B69264836E
 • 64813CEB-2D0C-42EC-B389-180702D5DBAB
 • B42D3483-49FE-4FAC-9D99-BEA0866F3B4E
 • EA0B0ACF-7E89-47BE-971C-4613FC4FE47A
 • E634CEE7-5A0C-4AC6-9C86-EA4A30800535
 • BD614388-0AE7-4F42-9F0A-7D7EE0370B92
 • 7A9C7BEF-F33F-4E7A-8E4F-CBF4A3CA2FD5
 • A690471A-24D1-4B35-9749-9C3E2678ADC2
 • E6F44DD3-55FA-47A2-B323-DE5917F21CEB
 • 19EA3D6F-706A-48C0-80B9-73460960007A
 • 6CE275AC-ED2B-4864-956C-DA4F1DB27A04
 • 79B9BB15-0842-476E-B3AE-CE49CC9C3FFB
 • DFD2C481-99A2-467C-B2CD-9A83B41E4E0C
 • 6950E062-BCC8-4573-907B-D50D880B7937
 • 02C1049C-4392-4EB6-9C8D-2FDDE02AA8B6
 • D7A92C9C-3E6D-44DA-9E70-CA9C6D40D6B1
1

🇰🇷100%羊毛經典俐落浴袍大衣(預購)

Regular price
NT$ 7,580.00
Sale price
NT$ 7,580.00
Regular price
NT$ 10,380.00
Worldwide shipping | Inaltha Jewelry
Worldwide shipping
Secure payments | Inaltha Jewelry
Secure payments
Authentic products | Inaltha Jewelry
Authentic products

🇰🇷

博主nana同款的最火女人味十足的浴袍大衣,整體長度是在小腿的一個比較長的長度,沒有紐扣的浴袍版型,百分百的高級羊毛,保暖又好看,百分百hand made!


成分:100%羊毛

尺寸:肩袖70胸國120 腰圍120衣長120

*單位:cm 所有尺寸均手工測量,誤差在1-3cm左右屬於正常


100%羊毛,用料足,版型經典不挑人

白色面料比其他顏色要貴,所以價格相對也高一些。

6524F34E-222A-45B8-9268-CA8BF0B40D342DAA2989-26D2-433A-AA42-995C4FBFC55C4A9EC040-D118-46D8-B359-3040DA61E431E77F3826-8D44-4EDE-BDE0-A26D063A23198C0D5753-7366-49F2-8ABE-9A3C9CA17530EB2E2AE6-7C41-44D7-98B9-3C35E5F2F8515769A0E8-F9D7-4BBE-A6B4-1786C9BE7E496F86A447-F24E-4476-B4B1-98CD7C100114075F69F3-0417-4C0B-826D-4580BECD424184C6023F-7C00-4626-A6C6-D41BCC147221AF6667C3-1638-4893-99E9-4B73A82FA10092782650-76F0-41F0-A6E1-2CAD1B9C962F526B8B43-A702-4EAB-BDB6-0AAF5C309183D1DDAA89-457A-4984-9947-1201C494DDBBE6FB8CED-6409-4737-B471-E01CCA3A374C4F1B6085-DBBC-431E-B440-1EECD2727CDE7497FA0A-4269-4F53-ADDB-F5B6561FB27348F4B9B1-D483-44DC-BB58-3A7A2D0991A2628E5B5F-71E1-4A29-8F99-B32714BED9C763933105-CA38-43C8-BB44-5B325F8C87C6D02A16E7-A60B-4E8E-9746-C71B006DBD23A9F96529-8765-4642-9140-B3DC2A03C40DA2044F2D-12C5-4F15-9A26-094893081A1528464317-D887-44A9-A5F4-C9EC88ACCEECAF76CAC4-C4F0-4BEE-83AB-2FCC6E08B13756548CE0-5ADF-45F8-AC64-2DD70237554B1DE35B4C-5676-4819-BC7C-21BD2F47DB8DF4192D5E-C206-4F4E-AA18-53F2C46B5F2ED5CC7A55-0916-4F5E-B506-7F9ACE9C921D7BFED9D9-EFAD-42A8-8AF8-7919337CD8560434D719-23B9-4C29-A603-4CA07A058F35A3D2175F-2E48-403C-9199-557ECA5B18D404816EAA-16D7-4402-8F32-51EB00DFFB019CDCFE1D-B0A7-4644-BDDE-50E84D08EA2FF8ED98AD-58D3-46E4-A688-53DC926D29C315B783AF-E700-4312-9CCE-829788270CA25ED36FDF-28C1-4BD8-A718-DF8EC393A0CB62068993-7FC7-4741-88EB-41242469526276C74A49-5E6A-4F45-A170-DF0CEE9C588644A93474-61C0-4CE0-A008-D937CD3251A9C9BE89F5-BC7B-4E22-B9B8-0A1513D1C8B01ADBB257-1910-47D2-A397-20327C73B48B0F4EDF8D-A181-4F9D-B9BC-3E7DFE3761D32E0D7467-7045-4C47-9E90-13AB2CA3459FEFE09280-8D4A-4AF2-806D-4ED08C3ACC4115602705-1512-4B80-A7CC-064ED5CF9A74630FD213-A3A8-444C-B10A-CB175590CA70C646D18E-97E4-4A22-87DD-46E2F48C069B6CA4B654-2394-4FD6-9474-DF0E716FB75CAA05BFE8-DB15-452A-938E-46D3A11638AE2A5B1B99-4B03-460A-81E2-93E6847E0B512E6239FA-D371-4361-8210-6731A45D38EB0D4D502D-9195-45C5-AE67-E7AC85C81B393EDA03F2-C81F-45BD-8BB8-CAF671C9D89C30324C77-AA49-4B75-8473-202DCE13F4470F647D2B-CA24-45BD-B575-9B79B07103E5535721A5-6A2B-4F13-ACB2-DA5232664D743587DBA3-83B6-4540-BBD7-8699405FBF7A5FE41C2B-EA06-4264-AFCC-C86D5050C7A13B070EBF-3780-4E40-B1AF-02F8B4A0C0ACF5CFC042-48FB-4F1D-AF26-73154ACCBCCEFDCD142E-5BD0-49B8-BCA6-A92A84963EE6F36A1711-098A-4837-8514-70215A2D3C7538862A3B-AA4A-497C-B7E1-4ECDBEA34F81970EF4B1-1E4B-4EEF-916F-D7A810FC92BD99C5C20A-3DC7-4F5C-8DB4-6DE2F3BE011C527FDE40-FD96-4477-A544-9B4D5D2E7694B9B271E4-C5F3-428D-B5E7-92D17F0E8C5551D3D1D2-94D0-4445-B626-EF6E13F5E9B34F921223-7537-4F77-B13E-EAF0225953D3C6DF8A5D-EBDB-4D7C-ABF9-3F9836ADBF97668EA45D-26AD-4A9B-AADC-AF611F38E936B798B4AD-B864-473D-BB90-E55FFCF3985B2D7A7998-436A-42F9-B736-50ED381D4CA26D053DB1-D932-4C7B-B9F2-B565B1711838D5576A2D-1661-4C02-8F7F-2FD28A7E17766CCC4493-4A63-4F6F-B78B-2C8993D7FA3D6A8DD663-E8AF-4B0D-8D77-B4020F048B6201B53E38-1AE0-4ABA-B8AF-79BD81D89DC3E27B3555-242C-4F6A-ABD5-4ED4D1AC5ECB68673289-051A-4452-82C3-0816C4E64638ADDD672A-277E-48FF-9F8E-512E0E6EE98CFF6EEEE6-FC79-4CDA-8993-8691908F175EEBAF9A99-1C46-46BA-8F17-2BD04E53675E1CAA6D0F-78EF-46A4-B0C7-F533F3F92EB386B763F0-183E-414A-9F99-252C3D7E515CEBD31F01-1802-40F8-8081-88AFF155DF4247639755-F4DE-4456-B019-4539B20C66ECCEBECBCE-7CA7-4278-85B2-F3680A2487D1AD5EE937-866E-41DB-8FFA-458F3CE99E7511196961-9681-43B5-8CBB-BD19BA01BC0351734EE2-61AE-442C-838E-B22CD20E039A75B348EF-776D-4BDD-8239-3EBAF7FD2DA984B75C86-4577-47BB-8D90-69C65BA075845A25ECB7-E2A1-4718-AA51-CB8061B1ABF1