• 84FE75E9-6B26-42ED-B432-BF2663FCDCF6
  • 8A89468F-77E9-4F70-A2EF-EE554C9C8AB0
  • 115F4F45-AB9C-4B95-A1B4-A56FDEF0A327
  • 886CA76C-3335-4127-83C1-C0CDC5ED28E4
  • 58F0E45E-ED60-4628-9452-2E566E9CC7B7
  • 811D6CB0-FBD5-4D7D-9FF8-13E82A5E2459
  • 6971CE50-DF64-4C77-A8CB-3B2CCB41D8AD
1

🇰🇷14K金法式水滴珍珠耳夾/耳針

Regular price
NT$ 580.00
Sale price
NT$ 580.00
Regular price
NT$ 795.00
Worldwide shipping | Inaltha Jewelry
Worldwide shipping
Secure payments | Inaltha Jewelry
Secure payments
Authentic products | Inaltha Jewelry
Authentic products

920650D7-96F8-4F73-B87F-081A532C40E049EE9DD4-BDED-4DF1-897A-E0E8ED62FD2043237946-369D-4669-974C-06F4B97BD74ECB611BEF-ADD7-4B95-8D5C-9F54C1BF31FCF74212F7-4F08-4A25-B672-582AC29353D1124FBE00-BD7A-489B-B8A1-EC0201E2F10A6228DCF2-CFD1-4E5B-B79A-AAE537B0FB3A0F05CF0A-E01C-4AD4-BE60-8440EE237806F9E827BC-0477-492B-9A80-1E8B3BF67513